உயரமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் மனிதர்

உயரமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் மனிதர்

கானா நாட்டில் வசிக்கும் சுலேமனா அப்துல் சமேட் என்ற நபரின் உயரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது.
16 Jan 2023 10:31 AM GMT