சைக்கிளிங்கில் பதக்கங்களை குவிக்கும் `பறக்கும் பாவை..!

சைக்கிளிங்கில் பதக்கங்களை குவிக்கும் `பறக்கும் பாவை'..!

படிப்பாக இருந்தாலும் சரி, விளையாட்டாக இருந்தாலும் சரி மிகுந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் முழு முயற்சியோடு பயிற்சி மேற்கொண்டால் வெற்றி பெறலாம்.
6 Jun 2023 1:48 PM GMT