உலக டேபிள் டென்னிஸ்: சத்யன் கால்இறுதியில் தோல்வி

உலக டேபிள் டென்னிஸ்: சத்யன் கால்இறுதியில் தோல்வி

உலக டேபிள் டென்னிஸ் ‘கன்டெண்டர்’ போட்டியில் சத்யன் கால்இறுதியில் தோல்வியடைந்தார்.
18 Jun 2022 8:12 PM GMT