தலைஞாயிறு, கீழ்வேளூரில் தூய்மைப்பணி

தலைஞாயிறு, கீழ்வேளூரில் தூய்மைப்பணி

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி தலைஞாயிறு, கீழ்வேளூரில் தூய்மைப்பணி நடந்தது.
2 Oct 2023 6:45 PM GMT