வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

திருமூலர் என்னும் மாமுனியால் பாடப்பட்ட திருமந்திர நூல், சைவ நெறிகளுக்கு இணையாக வைத்துப் போற்றப்படுகிறது.
24 Nov 2022 8:53 AM GMT
வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

திருமூலர் இயற்றிய திருமந்திர நூல், பல அறிவார்ந்த விஷயங்களை, ஆன்மிகத்தோடு இணைத்து நமக்கு போதிக்கிறது.
21 July 2022 9:38 AM GMT