கடலூாில் பசியோடு வந்த முதியவருக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்த போலீஸ் சூப்பிரண்டு

கடலூாில் பசியோடு வந்த முதியவருக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்த போலீஸ் சூப்பிரண்டு

கடலூாில் பசியோடு வந்த முதியவருக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு உணவு வாங்கி கொடுத்தாா்.
11 Aug 2023 6:45 PM GMT