இன்றைய நிகழ்ச்சி

இன்றைய நிகழ்ச்சி

துபாயில், இஸ்லாமிய வரலாறு தொடர்பான கண்காட்சி காலை 9 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
25 Oct 2023 8:30 PM GMT
இன்றைய நிகழ்ச்சி

இன்றைய நிகழ்ச்சி

துபாயில் உள்ள எதிகாத் அருங்காட்சியகத்தில் காலை 9 மணிக்கு துபாய் வடிவெழுத்து கண்காட்சி நடக்கிறது.
22 Oct 2023 7:00 PM GMT
இன்றைய நிகழ்ச்சி

இன்றைய நிகழ்ச்சி

துபாய் வடிவெழுத்து கண்காட்சி; இடம்-எதிகாத் அருங்காட்சியகம், துபாய். நேரம்-காலை 9 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
20 Oct 2023 7:35 PM GMT