நடுரோட்டில் கிடக்கும் மரக்கிளைகளால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு

நடுரோட்டில் கிடக்கும் மரக்கிளைகளால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு

வத்தலக்குண்டுவில் நடுரோட்டில் கிடக்கும் மரக்கிளைகளால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.
10 Aug 2022 3:05 PM GMT