சென்னை-சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் எப்போது தொடங்கப்படும்? - மத்திய மந்திரி நிதின் கட்கரி பதில்

"சென்னை-சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் எப்போது தொடங்கப்படும்?" - மத்திய மந்திரி நிதின் கட்கரி பதில்

சாலை அமைப்பது குறித்த மாநில அரசின் கருத்துக்காக காத்திருப்பதாக மத்திய மந்திரி நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.
4 Aug 2022 2:07 PM GMT