ஊழல் இல்லாமல் காங்கிரசால் சுவாசிக்க முடியாது - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு

ஊழல் இல்லாமல் காங்கிரசால் சுவாசிக்க முடியாது - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு

ஊழல் இல்லாமல் காங்கிரசால் சுவாசிக்க முடியாது. சத்தீஷ்கார் மாநிலம் அக்கட்சிக்கு ஏ.டி.எம். போல் திகழ்கிறது என்று பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டினார்.
7 July 2023 10:45 PM GMT