பி.ஏ.பி. கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க வேண்டும்

பி.ஏ.பி. கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க வேண்டும்

கண்காணிப்பிற்கு செல்லும் விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. மேலும் பி.ஏ.பி. கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சப்-கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தி பேசினார்கள்.
17 Oct 2023 8:00 PM GMT
தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க கூட்டுக் கண்காணிப்பு குழு

தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க கூட்டுக் கண்காணிப்பு குழு

வறட்சி காலத்தில் நீர் திறக்கப்பட உள்ளதால் கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் திருடுவதை தடுக்க கூட்டுக் கண்காணிப்பு குழு அமைக்க வேண்டும் என்று ஜமீன்ஊத்துக்குளி பாசன சபை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
5 Oct 2023 7:30 PM GMT