சினிமா துளிகள்

மன்னிப்பு + "||" + Forgiveness

மன்னிப்பு

மன்னிப்பு
‘‘குற்றவாளிகள் பிறப்பதில்லை. சமூகத்தால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள்.
‘‘குற்றவாளிகள் பிறப்பதில்லை. சமூகத்தால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் குற்றவாளிகளாக உருமாறியதற்கு, நாமும் ஒருவகையில் காரணமாகிறோம். அதனால் திருந்தி வாழ ஆசைப்படும் குற்றவாளிகளை மனிதர்களாக மதியுங்கள்’’

-கரீனா கபூர்.