கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது


கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது
x

கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைேமாதியது.

கன்னியாகுமரி

தென்தாமரைகுளம்:

கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைேமாதியது.

சுற்றுலா பயணிகள்

சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு நாள் ேதாறும் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாடு மற்றும் ெவளிநாடு சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம். பள்ளிகளுக்கு விடுமுைற விடப்பட்டதால் ேநற்று அதிகாலையிலேேய கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைேமாதியது.

அவர்கள் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் திரிவேணி சங்கமம் சங்கிலித்துறை கடற்கரை பகுதியில் சூரியன் உதயமான காட்சியை பார்த்து ரசித்தனர். அதன்பிறகு முக்கடல் சங்கமத்தில் குளித்து விட்டு பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு ெசன்று சாமி தரிசனம் ெசய்தனர்.

விேவகானந்தர் மண்டபம்

அதன்பிறகு கன்னியாகுமரி கடல் நடுவில் உள்ள விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவர் சிலையை பார்வையிட படகு துைறக்கு சுற்றுலா பயணிகள் ெசன்றனர். அங்கு அவர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் படகில் பயணம் செய்து விவேகானந்தர் மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவர் சிலையை பார்த்தனர்.

அதை ெதாடர்ந்து காந்தி நினைவு மண்டபம். காமராஜர் மணிமண்டபம், சுனாமி நினைவு பூங்கா, கன்னியாகுமரி சன்செட் பாயிண்ட் கடற்கரை பகுதி, மியூசியம். அரசு அருங்காட்சியகம் உள்பட அனைத்து சுற்றுலா தலங்களிலும் நேற்று காலையில் இருந்தே சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. மாலையில் கடற்கரையில் இதமான காற்று வீசியது. இதனால் கோடை வெப்பத்தை தணிக்க கடற்கரையில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டு இருந்தது.


Next Story