ஆன்மிகம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம் + "||" + Week One ThiruManthiram

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமந்திரத்தில் இருந்து வாரம் ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்த்து வருகிறோம். இந்த வாரமும் ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்ப்போம்.
திருமந்திரம் என்னும், சைவ நெறி நூல் வாயிலாக, இறைவனை உணர்ந்துகொள்வது எப்படி என்பதைப் பற்றி, அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார், திருமூலர். அந்த இனிமை பொருந்திய திருமந்திரப் பாடல்களை, வாரம் ஒன்றாக பார்த்து வருகிறோம். இந்த வாரமும் ஒரு திருமந்திரப் பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்க்கலாம்..

பாடல்:-

நான் அறிந்து அன்றே இருக்கின்ற ஈசனை

வான் அறிந்தார் அறியாது மயங்கினர்

ஊன் அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண்சுடர்

தான் அறியான் பின்னை யார் அறிவாரே.

விளக்கம்:-

வினைகள் அனைத்தும் தீர்ந்த நிலையில், அக்கணமே சிவபெருமானை அறிந்து கொண்டேன்.

தேவர்கள் கூட, வான் உலக இன்பங்களையே தெரிந்து வைத்திருந்தார்களே அன்றி, சிவனை முழுமையாக அறிந்துகொண்ட இன்பத்தைப் பெறவில்லை. உடம்பினுள் பொருந்திய உயிரின் உறவாய் விளங்கும் ஒளிமிகு சுடராகிய ஈசனை, மெய்யடியார்கள் அறியவில்லை எனில், வேறு யார் அறிவார்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமந்திரத்தில் இருந்து வாரம் ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்ப்போம்...
2. வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், திருமுறைகளில் 10-ம் பகுதியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. சிவனின் சிறப்புகளை, அவரது குணங்களை எடுத்துரைக்கும் பாடல்களைக் கொண்டிருக்கும் இந்த நூல், சைவ நெறியைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறது.
3. வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமந்திரத்தின் பாடல்களை ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து வருகிறோம். இந்த வாரமும் ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் இங்கே பார்ப்போம்.
4. வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமந்திரத்தின் பாடல்களை ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து வருகிறோம். இந்த வாரமும் ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் இங்கே பார்ப்போம்.
5. வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
அஷ்டமா சித்திகளும் கைவரப்பெற்ற, திருமூலர் என்னும் சித்தர் பெருமான் எழுதிய பாடல்களின் தொகுப்பே ‘திருமந்திரம்.’ சிவபெருமானைப் பற்றியும், அன்பு நிறைந்த அவரது குணத்தைப் பற்றியும் பல பாடல்களில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார், திருமூலர்.