தனுசு - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே உள்ளவர்களுக்கும் ஐந்தில் வருகிறது ராகு;...
17 May 2022 7:57 AM GMT