100 நாள் வேலையில் எந்திரங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்

100 நாள் வேலையில் எந்திரங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்

100 நாள் வேலையில் எந்திரங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று செய்யாறு சப்-கலெக்டரிடம் சிவன் வேடம் அணிந்து வந்து விவசாயி மனு அளித்தார்.
21 Feb 2023 4:22 PM GMT