முதல் நாள் சிறப்பு முகாமில் 10 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் பதிவு

முதல் நாள் சிறப்பு முகாமில் 10 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் பதிவு

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்வதற்காக நடந்த முதல் நாள் சிறப்பு முகாமில் 10 ஆயிரம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.
19 Aug 2023 10:29 AM GMT