குறும்பனை கடற்கரையில் 1,250 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

குறும்பனை கடற்கரையில் 1,250 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

குறும்பனை கடற்கரையில் 1,250 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
21 Dec 2022 6:45 PM GMT