சிறந்த நீர் மேலாண்மை- கடவூர் ஊராட்சிக்கு தேசிய அளவில் 2-ம் பரிசு

சிறந்த நீர் மேலாண்மை- கடவூர் ஊராட்சிக்கு தேசிய அளவில் 2-ம் பரிசு

சிறந்த நீர் மேலாண்மை திட்டத்திற்கு கடவூர் ஊராட்சிக்கு தேசிய அளவில் 2-ம் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
19 Jun 2023 6:21 PM GMT