நெல்லிக்குப்பத்தில் சாலை விரிவாக்க பணியின் போது ராட்சத குழாயில் உடைப்பு

நெல்லிக்குப்பத்தில் சாலை விரிவாக்க பணியின் போது ராட்சத குழாயில் உடைப்பு

நெல்லிக்குப்பத்தில் சாலை விரிவாக்க பணியின் போது ராட்சத குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.
25 Dec 2022 6:45 PM GMT