பால் விலையை நிர்ணயிக்க ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தை அரசு அமைக்க வேண்டும்

பால் விலையை நிர்ணயிக்க ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தை அரசு அமைக்க வேண்டும்

பால் விலையை நிர்ணயிக்க ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தை அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று தர்மபுரியில் நடந்த குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
25 Nov 2022 9:13 PM GMT