அகத்தியர் மருத்துவம் பார்த்த தோரணமலை

அகத்தியர் மருத்துவம் பார்த்த தோரணமலை

கார்த்திகேயன் குடிகொண்டிருக்கும் இறையருள் நிறைந்த ஓர் இடம்தான் தோரணமலை.
3 Sep 2023 5:35 AM GMT
அகத்தியர் வழிபட்ட தோரணமலை முருகன்

அகத்தியர் வழிபட்ட தோரணமலை முருகன்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் தென் பொதிகை மலையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது, தோரணமலை. தேனினும் இனிய தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்த அகத்தியர் கண்டு வியந்தமலை இது.
31 Jan 2023 3:59 PM GMT