ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவில் தேசிய கொடியை ஏந்தும் வாய்ப்பை நீரஜ் சோப்ராவுக்கு அளித்திருக்க வேண்டும் - அஞ்சு ஜார்ஜ்

ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவில் தேசிய கொடியை ஏந்தும் வாய்ப்பை நீரஜ் சோப்ராவுக்கு அளித்திருக்க வேண்டும் - அஞ்சு ஜார்ஜ்

பாரீஸ் ஒலிம்பிக் தொடக்க விழாவில் தேசிய கொடியை ஏந்தும் வாய்ப்பை நீரஜ் சோப்ராவுக்கு அளித்திருக்க வேண்டும் என்று அஞ்சு ஜார்ஜ் கூறியுள்ளார்.
29 March 2024 10:08 PM GMT
அன்று நான்; இன்று நீரஜ் - அஞ்சு ஜார்ஜ் நெகிழ்ச்சி

'அன்று நான்; இன்று நீரஜ்' - அஞ்சு ஜார்ஜ் நெகிழ்ச்சி

2003-ம் ஆண்டு எந்த மாதிரியான சூழலில் நான் இருந்தேனோ அதே போன்று நீரஜ் சோப்ராவும் இருந்ததை பார்த்தேன் என்று அஞ்சு ஜார்ஜ் கூறியுள்ளார்.
24 July 2022 9:22 PM GMT