கடன் தொல்லையால் ஆயுதப்படை பெண் போலீஸ் தற்கொலை முயற்சி - கொசு மருந்து குடித்ததுடன், பிளேடால் கையை அறுத்தார்

கடன் தொல்லையால் ஆயுதப்படை பெண் போலீஸ் தற்கொலை முயற்சி - கொசு மருந்து குடித்ததுடன், பிளேடால் கையை அறுத்தார்

கடன் தொல்லையால் ஆயுதப்படை பெண் போலீஸ் கொசு மருந்து குடித்தும், பிளேடால் கையில் அறுத்தும் தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
23 Nov 2022 4:43 AM GMT