உலகின் அழகு ராணி பட்டம் வென்ற இந்தியர் கிருஷங்கி கவுரி

'உலகின் அழகு ராணி' பட்டம் வென்ற இந்தியர் கிருஷங்கி கவுரி

அமெரிக்காவில் நடந்த ‘உலகின் அழகு ராணி’ போட்டியில் இந்தியாவை சேர்ந்த கிருஷங்கி கவுரி மகுடம் சூட்டி அசத்தி இருக்கிறார்.
2 April 2023 9:46 AM GMT