அசாம்: ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்

அசாம்: ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்

மணிப்பூரில் இருந்து போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலின்பேரில், சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
28 Nov 2023 11:05 AM GMT
அசாம்: ரூ.11 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்

அசாம்: ரூ.11 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்

மணிப்பூரில் இருந்து போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலின்பேரில், சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
17 Nov 2023 10:42 AM GMT
அசாம்: ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல்

அசாம்: ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல்

மணிப்பூரில் இருந்து போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலின்பேரில், சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
8 Nov 2023 7:23 AM GMT