தொழிலாளர் சங்கத்தில் சேர மறுத்த வாலிபர் மீது தாக்குதல்

தொழிலாளர் சங்கத்தில் சேர மறுத்த வாலிபர் மீது தாக்குதல்

பெங்களூருவில் தொழிலாளர் சங்கத்தில் சேர மறுத்த வாலிபர் மீது தாக்குதல் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
6 July 2022 3:22 PM GMT