ஆடி மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை சிறுவாபுரி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்

ஆடி மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை சிறுவாபுரி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்

ஆடி மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமையையொட்டி சிறுவாபுரி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்.
19 July 2023 9:58 AM GMT