பூடானுக்கான இந்திய தூதராக சுதாகர் தலேலா நியமனம்

பூடானுக்கான இந்திய தூதராக சுதாகர் தலேலா நியமனம்

பூடானுக்கான இந்திய தூதராக சுதாகர் தலேலா மத்திய அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
10 July 2022 12:59 AM GMT
  • chat