டாக்டர் படிப்புக்கு பிணைபத்திரம் வழங்குவது முடிவுக்கு வருகிறது: மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் நடவடிக்கை

டாக்டர் படிப்புக்கு பிணைபத்திரம் வழங்குவது முடிவுக்கு வருகிறது: மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் நடவடிக்கை

டாக்டர் படிப்புக்கு பிணைபத்திரம் வழங்குவதை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
6 Nov 2022 11:00 PM GMT