போலீஸ் கூண்டை உடைத்த ஆட்டோ டிரைவர் கைது

போலீஸ் கூண்டை உடைத்த ஆட்டோ டிரைவர் கைது

தேனியில் போலீஸ் கூண்டை உடைத்த ஆட்டோ டிைரவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
22 Oct 2023 9:00 PM GMT