காஞ்சீபுரம் அருகே தீ விபத்தில் 3 ஆயிரம் கோழிகள் கருகின

காஞ்சீபுரம் அருகே தீ விபத்தில் 3 ஆயிரம் கோழிகள் கருகின

காஞ்சீபுரம் அருகே கோழிப்பண்ணையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 ஆயிரம் கோழிகள் கருகின.
11 Aug 2023 9:14 AM GMT