கடுமையான சித்தாந்த நிலைப்பாடு தேவையில்லை - போப் பிரான்சிஸ் அறிவுறுத்தல்

கடுமையான சித்தாந்த நிலைப்பாடு தேவையில்லை - போப் பிரான்சிஸ் அறிவுறுத்தல்

போப் பிரான்சிஸ் நடத்திய இந்த நிகழ்வில் ரோமை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் கர்தினால்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
21 Dec 2023 8:18 PM GMT