உலகளாவிய நீர் பற்றாக்குறையை போக்க கூட்டு முயற்சி தேவை - ஐ.நா. வலியுறுத்தல்

"உலகளாவிய நீர் பற்றாக்குறையை போக்க கூட்டு முயற்சி தேவை" - ஐ.நா. வலியுறுத்தல்

நீர் மூலாதாரங்களை பாதுகாக்க சரியான கொள்கைகளை வகுக்க வேண்டும் என்று ஐ.நா. வலியுறுத்தியுள்ளது.
28 Sep 2022 3:17 PM GMT