வடமதுரை அருகே பள்ளி மாணவனை தாக்கியதாக ஆசிரியை மீது புகார்

வடமதுரை அருகே பள்ளி மாணவனை தாக்கியதாக ஆசிரியை மீது புகார்

வடமதுரை அருகே பள்ளி மாணவனை தாக்கியதாக ஆசிரியை மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது.
11 Aug 2023 8:45 PM GMT