நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

விருத்தாசலத்தில் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
12 May 2023 6:45 PM GMT
கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
24 Feb 2023 9:33 PM GMT
கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
24 Feb 2023 9:32 PM GMT
மக்காச்சோளம்-பருத்தியை தரையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

மக்காச்சோளம்-பருத்தியை தரையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

மக்காச்சோளம்-பருத்தியை தரையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
17 Feb 2023 6:54 PM GMT
நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நில அளவை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
24 Jan 2023 6:59 PM GMT
கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி நர்சுகள் ஆர்ப்பாட்டம்

கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி நர்சுகள் ஆர்ப்பாட்டம்

கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி நர்சுகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
10 Jan 2023 7:46 PM GMT
கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
12 Dec 2022 7:22 PM GMT
கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
12 Dec 2022 7:00 PM GMT
கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

விழுப்புரத்தில் கேபிள் டி.வி. ஆபரேட்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
21 Nov 2022 6:45 PM GMT