துபாய் மெட்ரோ விரிவாக்கம்.. 30 கி.மீ. புளூ லைன் பாதைக்கு டெண்டர்

துபாய் மெட்ரோ விரிவாக்கம்.. 30 கி.மீ. புளூ லைன் பாதைக்கு டெண்டர்

புதிய வழித்தடத்தில் 15.5 கி.மீ. சுரங்கப் பாதையாகவும், 14.5 கி.மீ. உயர்மட்ட பாதையாகவும் இருக்கும்.
30 Oct 2023 10:06 AM GMT