போர்ஸ் சிட்டிலைன் எம்.யு.வி

போர்ஸ் சிட்டிலைன் எம்.யு.வி

பன்முக பயன்பாட்டு வாகனங்களைத் தயாரிக்கும் போர்ஸ் நிறுவனம் தற்போது 10 பேர் பயணிக்கும் வகையிலான எம்.யு.வி. வாகனத்தை சிட்டிலைன் என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
20 April 2023 9:47 AM GMT