மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழ் பெறுவதை மத்திய அரசு ஊக்குவிக்கிறது - மத்திய மந்திரி பேட்டி

மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழ் பெறுவதை மத்திய அரசு ஊக்குவிக்கிறது - மத்திய மந்திரி பேட்டி

முக அடையாளத்தை கொண்டு ஆட்களை உறுதிப்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் மூலம் டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் பெறுவதை மத்திய அரசு ஊக்குவிப்பதாக மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் கூறினார்.
21 Nov 2022 8:52 PM GMT
  • chat