எனக்கு எண்டே கிடையாது - சினிமா விமர்சனம்

எனக்கு எண்டே கிடையாது - சினிமா விமர்சனம்

விக்ரம் ரமேஷ்நாயகன் விக்ரம் ரமேஷ் கால் டாக்ஸி ஓட்டுகிறார். ஒரு நாள் இரவு நாயகி சுவயம் சித்தாவை கேளிக்கை விடுதியிலிருந்து பிக்கப் செய்து வீட்டில்...
10 Oct 2023 9:53 AM GMT