அட்லாண்டிக் - பசிபிக் பெருங்கடலை தனியாக விமானத்தில் கடந்த முதல் பெண்!

அட்லாண்டிக் - பசிபிக் பெருங்கடலை தனியாக விமானத்தில் கடந்த முதல் பெண்!

உலகின் மிகப்பெரிய கடல்களான பசிபிக் மற்றும் அட்லாண்டிக் ஆகிய இருகடல்களை தனிவிமானத்தில் பறந்து கடந்திருக்கிறார், ஆரோஹி. இந்தியாவின் மும்பையை சேர்ந்தவரான...
27 April 2023 1:32 PM GMT