மகிழ்வோடு போய்வா 2022 ; வளத்தை கொண்டு வா 2023

மகிழ்வோடு போய்வா 2022 ; வளத்தை கொண்டு வா 2023

வாழ்வாதாரத்தையே பெரிதும் பாதித்த கொடிய கொரோனாவின் ஆட்டம் முழுமையாக அடங்காவிட்டாலும், பெருமளவுக்கு கட்டிப்போடப்பட்டது இந்த ஆண்டுதான்.
30 Dec 2022 6:53 PM GMT
ஜி20 அமைப்பு - புதிய லோகோ வெளியீடு

ஜி20 அமைப்பு - புதிய லோகோ வெளியீடு

இந்தியாவின் ஜி20 தலைமைத்துவத்திற்கான லோகோ, இணையதளத்தை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார்.
8 Nov 2022 12:17 PM GMT