இயேசு கிறிஸ்து: கடவுள் உங்கள் காயங்களை ஆற்றுவார்

இயேசு கிறிஸ்து: கடவுள் உங்கள் காயங்களை ஆற்றுவார்

கடவுள் நம் வலிகளை உணர்கிறார். நம் வலிகளை தன் வலிகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். உங்கள் கூக்குரலுக்கு தாமதிக்காமல் உடனே பதில் தருவார்.
8 Nov 2022 9:55 AM GMT