இறைவனின் ஆசீர்வாதத்தைப்பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

இறைவனின் ஆசீர்வாதத்தைப்பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

இறைவனின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து செயல்படுவோம். இறைவனின் வழியில் நிலைத்திருப்போம்
6 Jun 2023 1:41 PM GMT
அல்லாஹ்: இறைவனின் அருட்கொடைகள்

அல்லாஹ்: இறைவனின் அருட்கொடைகள்

இறைவன் மனிதனுக்கு எண்ணிலடங்கா அருட்கொடைகளைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றான். கருவறையில் மனிதன் உருவாகும்போதே இறைவனின் அருட்கொடைகள் பொழியத் தொடங்கி விடுகின்றன.
15 Nov 2022 9:20 AM GMT