அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

புதுச்சத்திரத்தில் 3 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
7 Sep 2022 5:14 PM GMT
அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நாகர்கோவிலில் அரசு டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள்.
10 Aug 2022 6:25 PM GMT