மினி லாரி மோதியதில்  டிரான்ஸ்பார்மர் மீது சாய்ந்த உயர்கோபுர மின்விளக்கு

மினி லாரி மோதியதில் டிரான்ஸ்பார்மர் மீது சாய்ந்த உயர்கோபுர மின்விளக்கு

மினி லாரி மோதியதில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு டிரான்ஸ்பார்மர் மீது சாய்ந்தது.
29 May 2022 2:22 PM GMT