மீண்டும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் அவசியமா?-பொது சுகாதார இயக்குனர்- பொதுமக்கள் கருத்து

மீண்டும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் அவசியமா?-பொது சுகாதார இயக்குனர்- பொதுமக்கள் கருத்து

மீண்டும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் அவசியமா? என்பது குறித்து பொது சுகாதார இயக்குனர் மற்றும் பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
23 Dec 2022 10:51 PM GMT