தமிழக மக்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் என்பதால் தமிழகத்தில் எந்த குளத்திலும் தாமரை மலராது என்று கனிமொழி எம்.பி. கூறினார்

'தமிழக மக்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் என்பதால் தமிழகத்தில் எந்த குளத்திலும் தாமரை மலராது' என்று கனிமொழி எம்.பி. கூறினார்

‘தமிழக மக்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் என்பதால் தமிழகத்தில் எந்த குளத்திலும் தாமரை மலராது’ என்று கனிமொழி எம்.பி. கூறினார்
8 Oct 2023 6:45 PM GMT
`தமிழின் பெருமையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வது நமது கடமை-கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு

`தமிழின் பெருமையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வது நமது கடமை'-கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு

தமிழின் பெருமையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லும் கடமை நமக்கு உள்ளது, என்று கனிமொழி எம்.பி. பேசினார்
26 Nov 2022 8:44 PM GMT