குபேர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

குபேர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

புதுவை முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் குபேரின் நினைவு நாள் அரசு சார்பில் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டது.
14 Aug 2023 5:09 PM GMT
குபேர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

குபேர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

புதுவை முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் எதுவார் குபேரின் பிறந்தநாள் புதுவை அரசு சார்பில் இன்று கொண்டாடப்பட்டது.
29 July 2023 5:25 PM GMT