மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்ட வேலைநாட்களை 200-ஆக உயர்த்தவேண்டுமென்ற ராகுல் காந்தி கருத்தை வரவேற்கிறோம் - முத்தரசன்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்ட வேலைநாட்களை 200-ஆக உயர்த்தவேண்டுமென்ற ராகுல் காந்தி கருத்தை வரவேற்கிறோம் - முத்தரசன்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்ட வேலைநாட்களை 200-ஆக உயர்த்தவேண்டுமென்ற ராகுல் காந்தி கருத்தை வரவேற்கிறோம் என்று முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.
3 July 2022 3:18 PM GMT